Gięcie blach
Usłudze cięcia laserowego często towarzyszy usługa gięcia. Wykorzystywana przez nas prasa krawędziowa umożliwia ugięcie elementów, dla których wymagana siła nacisku to 130 ton. Nasz sprzęt pozwala na ugięcie materiału o długości do 3000 mm, przy czym każdy element jest zachowuje powtarzalność wymiarową.